Får ni låna ut boken trots tvist mellan författare och förlag?

جوب عنه من قبل - أجيب Tobias Carlsson
Fråga: 
en bok ni har till utlåning är under utredning av upphovsrätten, författaren nekas vidare royalty för nytryckta böcker av uppdragsgivaren, får bilioteket låna ut den boken?
Svar: 

Hej!

Tack för att du ställde din fråga till Bibblan svarar!

Frågan är ganska svår och rör upphovsrättslagen (URL). Jag är bibliotekarie och ska försöka besvara frågan ur ett biblioteksperspektiv.

När ett exemplar av en en bok säljs upphör spridningsrätten som upphovsmannen har enligt upphovsrättslagen. Exemplaret av boken är alltså bortom upphovsmannens kontroll. Ett exemplar av en bok som köps in av ett bibliotek kan därför alltid lånas ut utan att tillstånd krävs. Boken kan däremot inte t.ex. kopieras hur som helst eller hyras ut.

Enligt upphovsrättslagen har upphovsmannen rätt att bestämma hur verket ska användas men upphovsmannen kan inte hindra laglig användning av boken.

I ett fall där en tvist förekommer mellan upphovsman och förlag påverkar, enligt min tolkning, inte bibliotekets rätt att låna ut den aktuella boken.

Källa: "Biblioteken och juridiken" 2005 av Susanna Broms.

Läs gärna mer om hur t.ex. upphovsrätten påverkar bibliotekets verksamhet i ovanstående bok.

22 نوفمبر 2011 - 8:57