Transkription, translation och prokaryota eukaryota celler

Answered by Åse Ström
Fråga: 
förklara utförligt hur transkription och translation går till och även skillnaderna mellan processerna i prokaryota eukaryota celler
Svar: 

Eftersom du vill ha en utförlig förklaring på dina frågor bör du vända dig till ett akademiskt bibliotek och söka litteratur inom till exempel cellbiologi. Här är en länk till Libris där du kan söka själv och eventuellt fjärrlåna böcker till ditt bibliotek:
http://libris.kb.se/
Vill du ha en mer lättfattlig beskrivning finns artiklar i Nationalencyklopedin som du kan få tillgång till genom ditt närmaste bibliotek. Det är dock för svårt för mig att sammanfatta dessa artiklar. Sök på orden transkription, translation, prokaryot och eukaryot.
www.ne.se

13 October 2013 - 20:59