Negativa följder av urbanisering

Answered by Lena Fahle
Fråga: 
Negativa följder av urbanisering?
Svar: 

I Wikipedias artikel kan du hitta en del om farhågorna med urbanisering:
http://sv.wikipedia.org/wiki/Urbanisering 
http://hbl.fi/bakgrunden/2012-06-20/framtidens-stad-ar-ren-dynamisk-tolerant-och-smart

Om det är okej att läsa på engelska kommer här några artiklar:
http://www.humanosphere.org/2013/07/countries-lagging-behind-rapid-urbanization/ 
http://www.buzzle.com/articles/challenges-of-urbanization.html 
https://www.ihdp.unu.edu/article/read/challenges-of-urbanization-and-development-in-africa-in

Några böcker om du vill söka vidare:
Kv
          Söderberg, Johan, 1950-
          Vår världs ekonomiska historia / Johan Söderberg. D. 2, Den industriella
          tiden / Lennart Schön. - 1. uppl. - Stockholm : SNS, 2010 (tr. 2011). - 2
          vol. : ill. (575 s.)
Oh
          Samhällsproblem / Ted Goldberg (red.). - 7. uppl. - Lund :
          Studentlitteratur, 2010 (tr. 2011). - 480 s.
            10112180. - 10112181
          ISBN 91-44-05738-5 ; ISBN 978-91-44-05738-5
(tar bl a upp urbanisering)

Oab
          Urbanitetens omvandlingar : kultur och identitet i den postindustriella
          staden / Thomas Johansson, Ove Sernhede (red.). - Göteborg : Daidalos,
          2004. - 232 s. - (Studier av samtidskultur)
(ganska tung bok)

 

19 March 2014 - 12:42