Jag vill veta mer om urbanise

Answered by Anna-Klara Nystedt
Fråga: 
Jag vill veta mer om urbanisering och storstäder och för- och nackdelar med urbanisering.
Svar: 

Jag tycker att det här är en mycket bra sammanfattning från Wikipedia:http://sv.wikipedia.org/wiki/Urbanisering

Det finns flera för-och nackdelar med urbanisering. Det finns flera sätt att se på det.
Så här står det på wikipedia:
"Bruket av jordbruksmaskiner är den främsta orsaken till att de allra flesta i moderna länder idag bor i städer. I moderna länder krävs ytterst få personer i jordbruket och överskottet av arbetskraft dras till städerna i jakt på arbete och bidrar till en förbättrad välfärd."
Jag tror att en av fördelarna också kan vara att det blir mer hygieniskt när människor bor i staden. Utdrag från wikipedia: "Fram till slutet av 1800-talet bodde ännu de flesta på landsbygden och städerna var ohälsosamma områden på grund av dåliga hygieniska förhållanden. Bättre insikter om hygien och behovet av vatten- och avloppsledningar förbättrade väsentligt städerna som effektiva produktionsenheter." En av nackdelarna är att det blir för tättbefolkat, och forskarna tror att det kommer till en smärtgräns och det kan gå åt andra hållet.

Hälsar
Anna-klara Nystedt

10 May 2014 - 13:34