Vad dessa ord betyder: nativitet, mortalitet, immigration, emigration och urbanisering

Answered by Monica Jansson
Fråga: 
Hej, jag har snart prov i So och vi ska för ett högre betyg kunna förklara vad dessa ord betyder: Nativitet, Mortalitet, Immigration, Emigration och Urbanisering.. Jag vet vad de betyder men jag ska kunna förklara vad de innebär etc.. och det kan jag verkligen inte hitta svar på. Kan du hjälpa mig?
Svar: 

Alla ord och termer hittar du på Svenska akademins ordbok med mycket omfattande förklaringar på följande webbsida :
http://g3.spraakdata.gu.se/saob/
Där har man även förklarat vad de här orden och termerna innebär.

27 January 2012 - 9:41