Översättningar, vad betyder triptyk, epitafium?

Answered by Sofia Murray
Fråga: 
Hej! Behöver er hjälp! Översättning från svenska till engelska: Passionstiden Tempelgång "vigdes åt Gud" Limfärg Triptyk (och med förklaring på svenska) Sedan behöver jag få förklarat på svenska vad epitafium betyder. Finns det någon engelsk motsvarighet till namnet Joakim? Tack!
Svar: 

Passionstiden - passion, syftar då på tiden från att Jesus gick in i Jerusalem fram till korsfästningen.

Tempelgång - brukar syfta på Jungfru Marias tempelgång när hon vigdes åt Gud i templet i Jerusalem, i så fall uttrycks det som the Presentation of the Blessed Virgin Mary

"vigdes åt Gud" - was consecrated to God

Limfärg - distemper paint

Triptyk - triptych 
triptyʹk (av grekiska triʹptychos ’tredubbel’; ’med tre lager’ av tri- och grekiska ptychēʹ ’veck’, ’fåll’, ’blad’, skrivtavla’), tredelad tavla, som regel bestående av ett mittparti, kallat corpus, och två smalare flyglar. Ursprungligen kunde de sistnämnda stängas, varvid mittpartiet doldes. Triptyk var en vanlig form för medeltida altarskåp men förekommer även i modern konst. Nationalencyklopedin, triptyk. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/triptyk (hämtad 2016-02-02)

Epitafium  epitaʹfium (latin epitaʹphium, av grekiska epitaʹphios ’hörande till grav’, ’hörande till begravning’, av epi- och taʹphos ’grav’, ’begravning’), epitaf, inskriftsförsedd minnestavla, uppsatt i kyrka i anslutning till en grav (jämför kenotaf). Epitafier blev vanliga i de protestantiska länderna under 1500- och 1600-talen. De gavs ofta en rik arkitektonisk gestaltning, besläktad med samtida predikstolar och altaruppsatser. Epitafier kan vara av trä, sten eller metall och upptar ofta en andaktsbild samt en målad framställning av den döde och hans familj. Tavlans inskrift kan, förutom data om den avlidne, utgöras av bibelspråk, sentenser eller versifierat epigram. – Under antiken avsågs med epitafium en gravinskrift, oftast ett epigram.

Nationalencyklopedin, epitafium. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/epitafium (hämtad 2016-02-02)

Joakim - Joachim (tycks inte finnas någon annan form) http://www.behindthename.com/name/joachim

28 January 2016 - 11:44