Vad betyder ed. i litteraturlistan?

Answered by Annica Lindberg
Fråga: 
Vad betyder ed. i litteraturlistan?
Svar: 

När det står ed. efter ett namn i källförteckningen betyder det att personen som nämns har varit redaktör för boken. Ed. står då för editor, engelska för redaktör. Svenskans motsvarighet är red., kort för redaktör.

Ed. i en källförteckning kan också ange vilket utgåva (edition) det handlar om, men står då efter titeln på boken och har en siffra framför, t ex 2nd ed.

Se exempel här:http://irsc.libguides.com/apa/bookwitheditorrefernceexample
För mer information om hur du skriver/läser källförteckningar och litteraturlistor, se exempelvis den här guiden för referenssystemet APA: http://www.his.se/pagefiles/4203/lathundapa.pdf

6 December 2016 - 10:41