Förklara kortfattat transkription och translation(biologi).

Answered by Björn Andersson
Fråga: 
Förklara kortfattat transkription och translation. Tänker på ett biologiskt sätt.
Svar: 

Eftersom du vill ha ett kortfattat svar, så nöjer jag mig med de korta förklaringarna i Nationalencyklopedien(NE). Där finns även en längre version och illustrationer. NE finns ju på många ställen som tillgänglig resurs. Du kan kolla med närmaste bibliotek eller den skola du eventuellt går på. Du kan även hitta kortfattade förklaringar i Wikipedia http://sv.wikipedia.org/wiki/Translation_(genetik) resp.http://sv.wikipedia.org/wiki/Transkription_(cellbiologi) . Så här förklarar NE i kortversion de bägge begreppen:
"translation, inom cellbiologi syntes av protein med utgångspunkt i nukleotidsekvensen hos mRNA (se transkription). RNA-sekvensen översätts genom den genetiska koden till en aminosyrasekvens. Processen sker i cellens ribosomer, vilka är belägna i cytoplasman"(källa:http://www.ne.se/kort/translation/1078721)
"transkription, omskrivning, inom cellbiologin syntes av RNA med DNA som mall. Transkription är första steget när en gen, en specifik del av en kromosoms långa DNA-tråd, ska ge upphov till ett protein. Genens DNA-sekvens skrivs om till motsvarande RNA-sekvens. Genom trimning (splitsning) omvandlas därefter RNA-kedjan till det budbärar-RNA (mRNA) som utgör mall vid nästa steg i överföringen av genetisk information, translation."(källa:http://www.ne.se/kort/transkription/1078719).
Hoppas att du med hjälp av detta kan komma fram till en förklaring som känns bra. Om så inte är fallet är du välkommen tillbaka med dina frågor!

28 February 2012 - 18:56