Förteckning över de vanligaste orden i tyskan

Answered by Karin Westberg
Fråga: 
Finns det någon förteckning över de 2000 vanligaste orden i tyskan? /Maria
Svar: 

På webbplatsen  Wortschatz Universität Leipzig finns en lista över de vanligaste orden i tyska. Där väljer man själv hur många ord som ska visas.

Tyska Wikipedia har också en lista över de vanligaste orden i tyskan, men där är det inte mer än hundra ord som finns med.

 

23 October 2014 - 9:29

Categories