Vad är linjär religion?

Respondido por Daniel Björklund
Fråga: 
Vad är linjär religion?
Svar: 

På hemsidan www.religionsfroknarna.se finns en jättebra enkel beskriving:
Man tänker sig tiden som en linje. Människan föds, lever och sedan dör hon. Efter döden lever själen vidare på en annan plats. Detsamma gäller vår värld. Gud har skapat jorden, den finns under en tid och i slutet av linjen väntar jordens undergång. Tidsperspektivet är en rät linje.

Resten av artikeln hittar du här: http://religionsfroknarna.se/?page_id=6

21 Marzo 2017 - 19:56

Categorías