آیا کتابخانۀ استکهلم کتاب نون

از پاسخ داده شده Reza Sharifzadeh
Fråga: 
آیا کتابخانۀ استکهلم کتاب نون نوشتن محمود دولت آبادی را دارد؟
Svar: 

سلام!

کتاب نون نوشتن محمود دولت آبادی را می توانید از کتابخانۀ بین المللی در استکهلم به امانت بگیرید.

با احترام
رضا شریف زاده
Internationella biblioteket i Stockholm

27 سپتامبر 2011 - 10:08

Categories