قوانین پیونده خانواده در سوید

از پاسخ داده شده Sedigheh Tabibzadeh
Fråga: 
قوانین پیونده خانواده در سوید را اگر ممکن است می خواهم بدانم
Svar: 

باسلام اگر شما  در جستجوئ منابع فارسی هستید  توصیه من بشما  کتاب  نگاهی به خانواده در ایران  و سوئد   نویسنده مصطفئ  واحدی  اگر منابع سوئدی مئ خواهید لطفا به نزدکترین  کتابخا نه محل زند گئ تان مراجعه کنید  موفق باشید 

24 آوریل 2014 - 23:47