سلام میخواهم آدرس چند جا که گو

از پاسخ داده شده Reza Sharifzadeh
Fråga: 
سلام میخواهم آدرس چند جا که گواهینامه فارسی به سویدی ترجمه میکنند کجاست
Svar: 

سلام!

 برای ترجمه مدرک مورد سئوالتان سه سایت زیر را مرور کنید:
Föreningen Auktoriserade translatorer:   http://www.aukttranslator.se/sv/member/540

   
/Semantix : http://www.semantix.se/Tjanster/Oversattning/Oversattning-for-privatpersoner
 

 /Språkservice: http://www.sprakservice.se/sv/vara-tjanster
در ضمن اطلاعات درمورد شرایط استفاده از گواهینامه های رانندگی خارجی در سوئد را در سایت زیرKörkortspotalen بخوانید
  

    /Körkortsportalen:  http://www.korkortsportalen.se/jag-har-korkort/utlandska-korkort/Korkort-fran-lander-utanfor-EES 

 

 با احترام
رضا شریف زاده
 

26 اکتبر 2014 - 23:27

Categories