Var,när och hur systematiserades språket?

Répondu par Karin Wendel
Fråga: 
var,när och hur systematiserades språket? När,var och hur fastställdes beteckningarna för t.ex ordklasser ,satsdelar o.s.v.
Svar: 

Redan i forntiden var man intresserad av att bevara kunskapen om sitt heliga språk, sumeriska, och tecknade ner ordlistor, på 600-talet f. Kr. I Indien ville man bevara sanskrit och då tillkom en avancerad grammatik på 400-talet f.Kr.
Grekerna var intresserade av filosofi och litteratur och diskuterade om orden och begreppen är givna av naturen eller om om ordens form och betydelse endast är en konvention. I Alexandria analyserade man språket och lärda personer definierade definerade ordklasser och andra kategorier i formläran och syntaxen i verket Τέχνη Γραμματική, - "Den grammatiska konsten" (eng The art of Grammar), runt år 100 f. Kr.
Romarna som var intresserade av retorik översatte grekernas begrepp och skapade termer som fortfarande används.

18 Août 2012 - 8:51

Categories