Czy istnieje możliwość - a jeś

Odpowiedzi udzielil Elzbieta Dziewonska
Fråga: 
Czy istnieje możliwość - a jeśli tak to pod jakim adresem - uzyskania dostępu do skanów/wersji elektronicznej prac (lub ich części dotyczących Tczewa?Dirschau) pt. "Gustaf II Adolfs regementsorganisation vid det inhemska infanteriet. En studie över organisationens tillkomst och huvuddragen av dess utveckling mot bakgrunden av kontinental organisation (Meddelanden från Generalstabens krigshistoriska avdelning. 1.) Unknown Binding" – 1931 - autorstwa Gustaf Bertil Carlson Barkman oraz Kongl. Fortifikationens Historia: Fortifikationsstaten Und Dahlbergh, Stuart Och Palmquist 1674-1719... (Schwedisch) Taschenbuch - autorstwa Ludvig W Munthe. Proszę o wszelkie informacje, procedury, ceny.
18 Lipiec 2016 - 11:19

Kategorie