Camilla Batal och Anna Gustafsson Chen

Camilla Batal är kommunikationschef på Centrum för lättläst. Centrum för lättläst gör böcker, nyheter och information för människor som av olika skäl har lässvårigheter eller är otränade läsare. Fråga mig om böckerna från LL-förlaget, tidningen 8 SIDOR eller om Lättläst-tjänsten som hjälper till att göra information mer tillgänglig och även håller kurser i hur man skriver lättläst.

Anna Gustafsson Chen arbetar på Talboks- och punktskriftsbiblioteket, en myndighet som producerar talböcker, punktskriftsböcker och taktila böcker för personer med olika former av läsnedsättning.

Mina tidigare svar