Jörgen Boman

Bibliotekarie

Jag jobbar som bibliotekearie på avdelningen för faktalitteratur på Västerås stadsbibliotek.

Till mina arbetsuppgifter hör yttre tjänst med referensfrågor, arbete med fjärrlån, inköp av litteratur inom bl a språk, geografi och konst.
Jag har arbetat under mer än tjugo år på ett högskolebibliotek där jag även hållit på med frågor rörande talböcker och läshandikapp, referenshantering och sökningar i olika bibliografiska databaser och på Internet.

Mina tidigare svar