Kerstin Lovén

Kerstin Lovén

Jag arbetar på Fjälkinge bibliotek som ligger i skolans gamla gymnastiksal, ett integrerat bibliotek för hela byn! Fjälkinge ligger i Kristianstad kommun.

Mina tidigare svar