Kristina Kallenskog

Kristina Kallenskog

Jag arbetar som bibliotekarie vid Alvesta bibliotek. Mina ansvarsområden är inköp av skön och facklitteratur till vuxna och social biblioteksverksamhet med bland annat talböcker. Jag är också engagerad i bibliotekets bokcirklar.