Maria Kungsman

Jag arbetar på Uppsala stadsbibliotek, framförallt med bokbussverksamhet och uppsökande verksamhet. Därutöver tillbringar jag också en del av min arbetstid på stadsbibliotekets vuxenavdelning. Samhällsfrågor, politik och kultur hör till några av mina intressen och i den mån jag hinner läser jag gärna facklitteratur inom dessa områden. Musik är ett annat stort intresse som jag odlar på fritiden. Jag är både en flitig lyssnare och utövare av musik.

Mina tidigare svar