Monica Åkerblom Nordsten

Jag arbetar som IT-bibliotekarie på Falu Stadsbibliotek och som IT-samordnare för hela Kultur- och ungdomsförvaltningen inom Falu Kommun. De IT-frågor som intresserar mig mest är de som ligger i gränssnittet mellan teknik och användare, dvs bland annat e-tjänster och tekniska lösningar som ger kunden förhöjd känsla av service. Förutom IT-frågor intresserar jag mig främst för sport, idrott och friluftsliv i de flesta former. Samt film och musik.

Mina tidigare svar