Roger Pedersen

Jag arbetar som bibliotekarie på Eskilstuna stadsbibliotek. Mina ansvarsområden omfattar bl.a. informationstjänst, fjärrlån och ämesbevakning. Specialområden är djur & natur, botanik & trädgård, geografi & resor samt musik.

Mina tidigare svar