سلام من دنبال کتاب یاسی دی های

Besvarad av Sara Sarabi
Fråga: 
سلام من دنبال کتاب یاسی دی های آموزشی میگردم واسه زبان سوئدی اماپیدانکردم
Svar: 

درود بر شما!
کتابهای بسیاری در کتابخانه های عمومی و مدارس در شهرهای مختلف سوئد در این زمینه وجود دارد.
اگر شما نوآموز هستید کتابهای زیر برایتان مناسب خواهد بود.
Mål 1, Anette Althèn
SFI-boken läs!,  Fredrik Harstad
SFI-boken Öva!, Kurs A och B, Fredrik Harstad
Framåt A Elev bok 1, Margareta Mörling
Framåt Text bok A, Margareta Mörling
Ny Start 1, Marianne Aspelin
پیروز باشید!
سارا سرابی

16 november 2015 - 17:39

Kategorier