Jag skulle vilja veta mera om Anna Schenström?

Besvarad av Gunilla Fors
Fråga: 
Jag skulle vilja veta mera om Anna Schenström, föreståndarinna för fackskolan för huslig ekonomi i Upsala på 1930-talet ? Ska finnas information i "Svensk Husmorslexikon".
Svar: 

Det stämmer på så sätt att Anna Schenström, f.d. föreståndarinna vid Fackskolan för huslig ekonomi i Uppsala, var huvudredaktör för Svenskt husmorslexikon, men det finns inga ytterligare uppgifter om henne i detta verk, som enbart handlar om allt som har med hemmets skötsel att göra. 

Ytterligare försök att finna information om henne resulterade bl.a. i följande bilder och texter:
https://digitaltmuseum.se/021015884926/anna-schenstrom-forestandarinna-for-fackskskolan-for-huslig-ekonomi-talar
https://digitaltmuseum.se/021015884938/uppsala-lans-husmodersforbunds-studiedag-grupportratt-med-forestandare

Enligt nationella arkivdatabasen finns det arkivmaterial gällande Fackskolan för huslig ekonomi i Uppsala, så detta kan ev. vara en möjlighet för dig att komma vidare i dina efterforskningar. 
 

21 mars 2017 - 12:18

Kategorier