Vad är skillnader mellan kunskap och vetenskap

Besvarad av Susanna Gillber...
Fråga: 
1-vad är skillnader mellan kunskap och vetenskap? 2- är alla kunskap vetenskap?
Svar: 

Man brukar säga att vetenskap är organiserad kunskap, så här skriver NE, Nationalencyklopedin:

"Vetenskap: organiserad kunskap; som verksamhet ett systematiskt och metodiskt inhämtande av kunskap inom ett visst område. Detta kan ske genom att man samlar in och klassificerar data, gör observationer och experiment eller tolkar och analyserar tillgängligt material (t.ex. dokument, föremål) för att sedan kunna dra generella slutsatser och formulera resultat."

Alltså blir svaret på din andra fråga nej, all kunskap är inte vetenskap, eftersom inte all kunskap är resultatet av en systematiskt och metodiskt arbete.

Mer kan du läsa på följande webbsida: http://www.vetenskapsteori.se/m1epist.htm

Eller i en bok:
Torsten Thurén: Vetenskapsteori för nybörjare, (2007)

15 februari 2017 - 11:53