Antal barn

Besvarad av Ove Larsson
Fråga: 
Hur många barn kommer jag att få?
Svar: 

Det är nog mycket upp till dina egna val, beslut och handlingar. Det kan också finnas medicinska begränsningar. Rent teoretiskt skulle du kunna få omkring 15 stycken även om det får betraktas som väldigt ovanligt. Här kommer en länk till Allt Om Vetenskap, där du kan läsa lite om barnafödande och begränsningar.

http://www.alltomvetenskap.se/nyheter/hur-manga-barn-kan-man-foda

I Sverige är det vanligaste att man har ett eller två barn. Så är det i över 80% av fallen enligt SCB.

http://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/levnadsforhalland...

22 februari 2017 - 14:48

Kategorier