Antal födda i Sverige 2016

Besvarad av Annika Nilsson
Fråga: 
Hur många bebisar föddes i Sverige 2016?
Svar: 

Statistiska centralbyrån tar fram statistik bland annat kring befolkningsutvecklingen i Sverige. Vad jag kunnat se på deras hemsida så är statistiken för antal födda i 
Sverige 2016 inte helt klar ännu utan är preliminär. De preliminära siffrorna visar på ca 108 910 levande födda och 369 dödfödda barn.
Du kan titta närmare på siffrorna här: SCB - preliminär befolkningsstatisk per månad 2016 

24 januari 2017 - 16:52