Är Berlin den största staden i Europa?

Besvarad av Lena Fahle
Fråga: 
Är Berlin den största staden i Europa?
Svar: 

Nej, Berlin kommer på fjärde plats bland Europas folkrikaste städer.
Störst är Moskva, i alla fall om man räknar Ryssland till Europa - vilket man bör enligt Landguiden som ges ut av Utrikespolitiska institutet.
Detta beroende på att: 'en fjärdedel av Rysslands yta ligger i Europa. Eftersom nästan 80 procent av alla invånare bor i den europeiska delen räknas Ryssland i allmänhet till Europa i politiska sammanhang' (https://www.landguiden.se/Lander/Europa/Ryssland?p=1)

https://sv.wikipedia.org/wiki/Lista_%C3%B6ver_Europas_st%C3%B6rsta_st%C3...

1 februari 2017 - 10:41

Kategorier