Är det farligt för barn under fyra år att äta choklad?

Besvarad av Mia Olausson
Fråga: 
Är det farligt för barn under fyra år att äta choklad? Svärmor påstod att deras njurar inte var tillräckligt utvecklade. Kanske p.g.a. oxalsyran? Hoppas att ni kan finna svaret!
Svar: 

Jag har letat efter belägg för detta påstående i böcker om barn och mat, i medicinska lexikon, databaser samt på olika webbsidor, men hittar ingenstans att detta skulle vara farligt för barn att äta choklad. Det jag hittar är att barn inte ska äta för mycket choklad på grund av socker, att man ska vara försiktig då det kan innehålla nötter (på grund av eventuell allergirisk), samt att det innehåller koffein, men inte i några större mängder så det skulle vara farligt för barn. Oxalsyra finns bl.a. i rabarber och spenat och det enda rådet som jag hittar för dessa är att barn under ett år inte bör äta spenat, men det är på grund av nitrat som finns i spenaten. (se mer information i länkarna nedan)

På några webbsidor står det att choklad kan innehålla oxalsyra. Oxalsyra kan eventuellt ge njursvikt med det verkar vara mycket ovanligt och jag hittar ingen information om detta någonstans där det har vetenskaplig grund. Den enda text om detta som jag kan finna i böcker finns i en gammal bok som heter Choklad av Claus Meyer Nielsen. I den står ett kort avsnitt om att oxalsyra kan innebära problem för personer med anlag för njursten, men att detta är i mycket sällsynta fall. Inte heller i denna text står något om barn. I boken hittar jag heller ingen källhänvisning till detta.

På livsmedelsverkets hemsida listas mat som man bör vara försiktig med till små barn och där står inte choklad med mer än att man inte ska ge för mycket sötsaker till små barn: http://www.slv.se/sv/grupp1/Mat-och-naring/kostrad/Barn-1-2-ar/#risker.

Livsmedelsverket har även ett dokument på hemsidan som heter Bra mat för barn 0-5 år och är en personalhandledning för barnhälsovården. I dokumentet har jag sökt på sökorden Choklad, njurar och oxalsyra, men hittar ingenting som belägger detta påstående.  Det står ett stycke om koffeinet i choklad, men ingenting annat som berör din fråga.
http://www.slv.se/upload/dokument/mat/kostrad/personalhandledning_bhv_ba...

När jag har sökt efter barn och njurar hittar jag endast artiklar om salt och barn och att det är för njurarnas skulle som man inte ska ge saltad mat till små barn. Inte heller där hittar jag något om barn och choklad. Här hänvisar jag till webbsidan 1177 som ägs av alla landsting och regioner i Sverige:
http://www.1177.se/Jonkopings-lan/Tema/Barn-och-foraldrar/Mat-somn-och-p...

Min slutsats är att jag aldrig har hört detta påstående under mina sex år som småbarnsförälder, jag hittar heller ingenting i några böcker vi har på biblioteket varken om barn, mat eller om hälsa. Inte heller på webbsidor som tar upp barn, mat och hälsa som livsmedelsverket eller medicinska webbsidor. Så det verkar som att du inte behöver känns dig orolig för att ditt barns njurar skulle fara illa av att äta choklad. Men är du fortfarande osäker rekommenderar jag att du kan vända dig till barnhälsovården eller din vårdcentral för att få mer råd och tipsa angående barn och kostvanor.

1 september 2013 - 8:14