Argument för endast två kön?

Besvarad av Anngerd Thegel
Fråga: 
Finns det någon bra sida där man kan hitta argument för att det inte ska finnas mer än två kön, dvs att det endast ska finnas ett manligt och ett kvinnligt? Jag ska ha debatt i skolan och har blivit tilldelad en roll på motsidan för fler könsroller i samhället.
Svar: 

Jag hittade en debattartikel som förordar att man inte ska skapa ett tredje kön:

http://www.dagen.se/debatt/infor-inte-ett-tredje-kon-1.101003

Förhoppningsvis kan du hitta några argument där som du kan använda i ditt skolarbete.

14 mars 2017 - 15:06

Kategorier