Artikel om Torbjörn Fälldin?

Besvarad av Tommy Jansson
Fråga: 
artikel om Torbjörn Fälldin i GRAFIA 1981
Svar: 

Du kan be ditt närmaste bibliotek om att beställa en kopia av artikeln.

Enligt databasen Artikelsök finns ingen artikel om Thorbjörn Fälldin i Grafia 1981. Däremot finns artikeln: ”Hur gick det med den utsträckta handen? : en intervju med Thorbjörn Fälldin och Birgit Friggebo” i Grafia 1983:15, sid. 2-6. Kanske är det den du söker?

14 januari 2016 - 22:14