För att få mat

Besvarad av Anna Dunér
Fråga: 
för att få mat
Svar: 

Kanske blev du avbruten när du skrev din fråga, för jag förstår inte riktigt vad du vill ha reda på. Att få mat är en stor fråga som man kan anlägga många aspekter på, alltifrån hur man sår och skördar och föder upp djur till hur livsmedelsindustrin fungerar. Det kan handla om hur vi tjänar pengar och går till affären, om restauranger eller om rättvis fördelning över jorden. Här (Media Planet) kan du läsa lite tankar om hållbar matproduktion – alltså hur maten ska räcka till alla och tas fram på ett miljömässigt klokt sätt. På Skolverkets hemsida kan du läsa en del om vad som gäller för mat i skolor och förskolor. Och i SO-rummet kan du läsa om fattiga länder och behovet av mat och rent vatten.

10 mars 2017 - 14:20