Fråga om adoption

Besvarad av Tobias Carlsson
Fråga: 
Av de barn som adopteras in till Sverige från andra länder... hur många av dem är oäktingar och hur många av dem kommer från fattiga familjer?
Svar: 

Tack för att du ställde din fråga till Bibblan svarar.

Sedan 1970-talet är de flesta adoptioner sk. internationella adoptioner. Det förs statistik över ålder, land och kön.

För statistik över adoptioner och adoptivbarn från SCB (Statistiska centralbyrån) har jag letat fram följande sida:
http://www.scb.se/Pages/TableAndChart____279392.aspx

För mer information om adoptioner från SCB (Statistiska centralbyrån) kan du hitta i denna talong:
http://www.scb.se/Statistik/BE/BE0101/2010A01L/Adoptioner.pdf

Även Adoptionscentrum har lite statistik:
http://www.adoptionscentrum.se/sv/Adoption/Adoptionsstatistik/

Kontakta gärna SCB via mejl: demografi@scb.se om du inte är nöjd med svaret från oss.

Hälsningar
Tobias Carlsson
Gislaveds Bibliotek

25 februari 2012 - 16:50