Befolkningsfördelningen i världen - orsaker och konsekvenser