Begrepp inom språksocologin

Besvarad av Ann-Kristin Bos
Fråga: 
Vad innebär dessa begrepp ''språkbad'' och ''funktionsdomän'' samt '' domänförlust''? Översättning till engelska om det möjligt.
Svar: 

Begreppen du frågar om verkar samtliga höra hemma inom språksociologen, eller sociolingvistiken.

Här är två länkar från Wikipedia som förklarar orden "språkbad" och "domänförlust":
https://sv.wikipedia.org/wiki/Spr%C3%A5kbad
https://sv.wikipedia.org/wiki/Dom%C3%A4nf%C3%B6rlust

Jag har inte hittat någon förklaring till begreppet "funktionsdomän", däremot är "domän" ett ord som används inom språksociologin.
Så här beskriver Wikipedia ordet:
En språklig domän är ett användningsområde av ett språk. När man anpassar sitt språk efter mottagare och situation till exempel användning av ett språk i skolan eller på jobbet och ett annat hemma.

I Nationalencyklopedin finns en lång artikel om vetenskapsområdet språksociologi, se länk:
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/spr%C3%A5ksociologi

En bra bok att läsa kan vara "Språksociologi" av Jan Einarsson.

13 mars 2017 - 17:41

Kategorier