Biblioteksersättning till författare

Besvarad av Anna Rydén
Fråga: 
Betalar biblioteken något till författaren eller någon författarorganisation när en bok lånas ut?
Svar: 

När en låntagare lånar en traditionell bok på biblioteket betalar biblioteket ingenting mer än vad inköpet av boken kostat. Istället betalar staten en schablonavgift i biblioteksersättning till upphovsrättsinnehavaren. Priset per boklån höjs år 2012 med två öre, från 1 kr och 33 öre till 1 kr och 35 öre, samt med ytterligare två öre till 1 kr och 37 öre för år 2013.

För e-böcker gäller andra avtal än vid utlåning av traditionella böcker. Här betalar biblioteken själva varje gång ett exemplar lånas ut, ofta 20 kronor per utlån.
Av de 20 kronor som biblioteken betalar går 10 till det bokförlaget, och Elib som förmedlar boken till biblioteket tar andra halvan. Därefter är det upp till förlaget och författare hur fördelningen dem emellan ser ut.

Vill du läsa mer om bibliotekersättning till författare gå till Sveriges författarfond - http://svff.se/ och Svensk Biblioteksförening - http://www.biblioteksforeningen.org/

8 januari 2012 - 16:11