Definition av ordet förmedling

Besvarad av Eva Myrhage
Fråga: 
Bibliotekarier och museifolk säger ibland att de arbetar med "förmedling", men vad menas egentligen med den termen och hur översätts den till engelska? Finns det någon vederhäftig ordbok som ger en definition, som man kan hänvisa till? Går det att säga när termen myntades?
Svar: 

Hej,
ordet förmedling finns inte i http://www.ub.uu.se/sv/Service/Bibliotekstermer-pa-svenska-och-engelska/...

men jag hittar ordet informationsförmedling i Miguel Benitos Bibliotekstermer / svenska engelska, franska spanska finska . Det översätts med dissemination of information. och litteraturförmedling översätts med litterature exchange.

I det lokala folkbiblioteket av Joacim Hansson kan du hitta tankar om bibliotekariens roll som missionär s. 24 . Redan Valfrid Palmgren vill jag minnas skrev om förmedling efter sin resa till USA och dess public libraries. 1909. Bibliotek och folkuppfostran : anteckningar från en studieresa i Amerikas Förenta Stater. (Jag läste den just för en månad sen). Folkbildning är nog ett ord som är släkt med förmedling som jag själv tolkar det.

Av och till har sen ordet används i bibliotekssammanhang. 1943 Olga Bard t.ex detta hämtat ur DS 1982:16 Folkbiblioteksutredningen; Folkbibliotekens informationsuppgifter.

Museianvändningen har jag inte trängt in i . Återkom gärna.

med hälsningar

Eva Myrhage Härnösands bibliotek eva.myrhage@sambiblioteket.se

6 mars 2012 - 9:57

Kategorier