Birger Jarl

Besvarad av Andrea Nordgren
Fråga: 
Hur är Birger Jarl kopplat till nationalismen? Vem lyfte/reste Birger Jarls monument och varför gjorde man en monument av honom?
Svar: 

Enligt wikipedia-artikeln om statyn så beställdes den an Stockholms borgerskap för att högtidlighålla Stockholms stads 600-årsjubileum. https://sv.wikipedia.org/wiki/Birger_jarl_(staty)

Att de valde att resa en staty av just Birger Jarl har förmodligen att göra med att han räknas som stadens grundare. Dick Harrison har skrivit en utmärkt artikel om Birger Jarl om du vill veta mer: http://www.popularhistoria.se/artiklar/birger-jarl-jarlen-som-byggde-riket/

Kopplingen till nationalismen känner jag inte till, men titeln på Harrisons artikel kan kanske ge en fingervisning om varför Birger Jarl lyfts fram: "Birger Jarl - jarlen som byggde riket".

17 april 2016 - 13:43

Kategorier