Christopher Polhem

Besvarad av Åsa B Nilsson
Fråga: 
Vad gjorde Christopher Polhem vad hade han för betydelse för människor samhället som levde efter denna tex vår tid
Svar: 

Christopher Polhem var en uppfinnare och industriman, som levde 1661-1751. Han har kallats ”den svenska mekanikens fader”. Polhem var nytänkande inom många områden; som ekonomi, arbetsdelning och teknisk utbildning. Källa: Nationalencyklopedin, Christopher Polhem. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/christopher-polhem (hämtad 2016-02-03)

Han har "utvecklat och effektiviserat den viktiga gruvnäringen, han har byggt slussar och kanaler, konstruerat klockor och lås, grundat skolor, byggt transportsystem, startat Sveriges första moderna mekaniska industri (och den första mekaniska tidskriften för den delen), engagerat sig i samhällsutvecklingen och den offentliga debatten, och inte minst – visat vägen för en kommande svensk teknisk industri. Han ligger bakom över hundra olika tekniska uppfinningar" Källa: http://www.polhemspriset.se/om-polhem/ (hämtad 2016-02-03)

Du kan läsa mer om hans verksamhet och liv t ex i böckerna:

  • Lindgren, Michael: Christopher Polhems testamente (2011)
  • Christopher Polhem: Minnesskrift, utgiven av Svenska Teknologföreningen (191)
  • K. Westerlund, Christopher Polhem: Konstruktör och företagare i 1700-talets Sverige (2000)

Webben hittar du, utöver ovan angivna källor t ex:

Det är ganska lätt att föreställa sig att hans verksamhet påverkade både hans samtid och framtiden. T ex genom att han var en föregångare till industrialismen och påverkade infrastrukturen på ett långsiktigt sätt med slussbyggen. 

3 februari 2016 - 16:17