Citera i Harvardsystemet

Besvarad av Thomas Drugg
Fråga: 
Hej! Jag undrar hur man skall förhålla sig till översättningar när man refererar enligt Harvardsystemet? För att specificera mer så skriver jag en uppsats på svenska, och önskar att citera ett stycke som är på engelska. Skall jag då citera på originalspråket engelska eller bör jag översätta?
Svar: 

Det tycks inte finnas någon konkret regel om huruvida det är rätt att översätta eller ej.
Universiteten har på sina webbplatser lagt ut olika guider till Harvardsystemet, och i de exempel som återges där finns prov på citat på både svenska och engelska i löpande text, och svenska och engelska citat som separata textblock med indrag.
Att skriva litteraturreferenser enligt Harvardsystemet (Karlstads universitet) - http://www.cs.kau.se/cs/education/courses/davdis/Intro/Documents/Harvard...
Citat/citera i Harvardsystemet (Umeå universitet) - http://www.ub.umu.se/skriva/skriva-referenser/citat-citera
Guide till Harvardsystemet (Högskolan i Borås) - http://hb.diva-portal.org/smash/get/diva2:850239/FULLTEXT06.pdf

Det enklaste sättet att citera är att använda originaltexten som den är skriven, om man bedömer att läsarna förstår den utan att den behöver översättas.
Vid tveksamheter bör du konsultera din handledare.

Med vänliga hälsningar
Thomas Drugg
Östersunds bibliotek

29 december 2016 - 19:54