Den politiska konstruktionen av ett vi och dem under medeltiden och i nutida politik?

Besvarad av Gunilla Fors
Fråga: 
Den politiska konstruktionen av ett vi och ett dem under medeltiden och ett skapande av ett vi och ett dem i nutida politik?
Svar: 

Det var stor skillnad på folk och folk under medeltiden. Överst på samhällsstegen stod kungen, lägst pigor, drängar och tiggare. De flesta människorna var bönder, men de som bestämde var adel och präster. Här följer några länkar där du kan läsa mer om de olika samhällsgrupperingarna under medeltiden:

Samhällsklasser
http://medeltiden.kalmarlansmuseum.se/niva2/1-6.phtml?userid=0
Skillnad på folk och folk
http://historiska.se/upptack-historien/artikel/skillnad-pa-folk-och-folk/
Livet på landet och i staden (innehåller ett avsnitt om Medeltidens samhällsklasser):
http://www.so-rummet.se/kategorier/historia/medeltiden/livet-pa-landet-och-i-staden-pa-medeltiden
Det medeltida samhället
http://www.historia2.se/historia123/?p=315
Sveriges medeltiden (innehåller bl.a. ett avsnitt om ståndssamhället)
http://www.kursnavet.se/kurser/historia/Medeltiden/7.htm

För att du ska kunna göra jämförelser, så får du här länkar till artiklar och annat material om vi och dom-tänkandet i dagens samhälle:

Vi och dom-tänket leder till en livsfarlig återvändsgränd
http://www.dn.se/kultur-noje/kronikor/catia-hultquist-vi-och-dom-tanket-leder-till-en-livsfarlig-atervandsgrand/
Vi och dom
http://samtiden.nu/2364/vi-och-dom/
Ett annat slags ”vi” och ”dom”
http://8till5.se/2015/08/22/ett-annat-slags-vi-och-dom/
Vi och dom ett farligt tänkande
http://evalottahulten.com/kulturtexter-2/kulturtexter/vi-och-dom-ett-farligt-tankande-lo-tidningen-april-11/

Det finns även en utredning från 2005 som tar upp frågeställningen:
Bortom Vi och Dom
http://www.regeringen.se/contentassets/10ca6c4d2daf4916a6fcf7e91bdee5b8/bortom-vi-och-dom---teoretiska-reflektioner-om-makt-integration-och-strukturell-diskriminering-del-1
samt boken:
Vi och dom / Joshua Greene, 2014
 

29 november 2015 - 15:24