Ersättning för e-böcker

Besvarad av Staffan Jansson
Fråga: 
Det har nyligen stått att förlagen vill höja ersättningen för utlån av e-böcker från 20 kronor till 70 kronor per lån. För pappersböcker är avgiften 1,41 kronor. Tydligen är det biblioteken (kommunerna) som förhandlar om e-boksavgiften, medan pappersboksavgiften är statligt bestämd. Visst, ni har säkert sämre förhandlingsläge än staten, men SÅ mycket sämre? Hur motiverade er motpart att det ska kosta 14 gånger mer att låna en bok elektroniskt än traditionellt, och hur motiverar de nu att detta inte räcker, utan de behöver 50 gånger mer?
Svar: 

Hej!
När ett bibliotek köper en pappersbok så betalar man vad boken kostar och inget annat. Men om räknar in bibliotekens lokalhyra och lönekostnader för hantering brukar man hamna på ett par hundra kronor för ett lån. Detta kan naturligtvis variera avsevärt mellan kommuner och biblioteksenheter. Några få författare får en författarersättning  av staten beräknat på rätt godtyckliga uppgifter om antalet lån som du nämner.
När det gäller e-böcker har vi i huvudsak två leverantörer av svenska sådana. Elib har alltid kostat biblioteken 20 kronor per lån, oavsett om det varit romaner eller noveller. Man har aviserat en ny prismodell, men vi har inte sett mycket av den ännu. . 
Elib har fått konkurrens av Atingo/Publit som erbjuder biblioteken ett eget utbud av e-böcker, delvis andra än elibs. T ex Modernista och Ordfronts böcker och flera andra. Här väljer biblioteken själva att sätta  maxavgifter för lån och själva välja vilka förlag och böcker ur utbudet man skall tillhandahålla. I praktiken är de flesta böcker i 20-kronorsklassen. Men möjligheten till differentierad prissättning finns.
  Vad som antagligen sker med elibs böcker är att också de tillhandahåller en differentierad prissättning där en del böcker blir billigare (än nuvarande 20 kronor) och det är väl en skälig misstanke att vissa topplisteböcker kommer att kosta 70 kronor per lån.  Om detta pris skulle gälla topplisteböcker generellt kommer få, för att inte säga inte några bibliotek, att klara den kostnaden och därför förefaller det orimligt att tänka sig att ett sådant sakernas tillstånd kan fungera. Men vad eLib egentligen har tänkt sig är lite för tidigt att redogöra för. Vi väntar på att de skall förklara sin prissättning tydligare och det lär de väl göra under hösten.
 
 

9 augusti 2014 - 11:30