Effekter av Sovjetunionens övergång från planekonomi till marknadsekonomi

Besvarad av Ann-Kristin Bos
Fråga: 
Vad hände med sovjetunionens ekonomi när de gick över från planekonomi till marknadsekonomi?
Svar: 

I Landguiden (som Utrikespolitiska Institutet ligger bakom) står följande om hur de sociala förhållandena förändrades:

Övergången från sovjettidens centralplanerade ekonomi till marknadsekonomi blev en smärtsam omställning för stora grupper i Ryssland. Levnadsstandarden sjönk kraftigt för miljontals människor och välfärden urholkades.När den ryska ekonomin förbättrades efter millennieskiftet började levnadsstandarden stiga, men klyftorna i samhället har förblivit stora.
Den ryska folkhälsan försämrades kraftigt under 1990-talet och inger fortfarande stora bekymmer. Brottsligheten är ett annat stort problem.

Du hittar även en del information på denna sida: http://www.globalis.se/Laender/Ryssland.

Här är också ett svar som tidigare förekommit i Bibblan svarar som jag tror du kan ha användning för:
http://bibblansvarar.se/sv/svar/sovet-och-deras-planekonomi-va

13 mars 2017 - 11:34

Kategorier