Etnografisk studie där forskaren studerat sin egen familjs middagsvanor i en övre medelklassfamilj?

Besvarad av Johanna Samuelsson
Fråga: 
Hej! Har en klurig (kanske omöjlig) fråga. Jag söker en avhandling, sannolikt i etnografi. Jag vet inte titel, författare eller årtal. Jag vet att det är en etnografisk studie där forskaren studerat sin egen familjs middagsvanor i en övre medelklassfamilj. Jag tror författaren är en kvinna. Jag tror avhandlingen har minst 5 år på nacken, men den kan vara mycket äldre.
Svar: 

Hej!
För att svara på din fråga gjorde jag en sökning på ämnesordet matvanor i Nordiska museets bibliotekskatalog på webben. När jag fick upp träfflistan skummade jag sedan igenom de olika träffarnas synopsis, tills jag hittade en som verkade stämma överens med din fråga. Kan det vara Fostran vid matbordet : Föräldrars inställning till matvanor och barnuppfostran i ett klassperspektiv / Maria Wiedersheim-Paul (1995)?
Vidare har jag sökt i den svenska samkatalogen för ett stort antal svenska bibliotek, i huvudsak universitets- och högskolebibliotek Libris. En annan avhandling det skulle kunna gälla är Mat som kulturell praktik : en kvalitativ studie av smak och identitet i svenska familjer /Paula Bustos Castro, Eva Lindbladh (1999) .
Hoppas att mina sökningar kan vara till någon hjälp! Testa gärna att söka med egna ämnesord i de olika katalogerna om du vill göra vidare sökningar.
Lycka till!

30 november 2015 - 19:19