Ett citat från Shakespeares Macbeth

Besvarad av Eva Arrander
Fråga: 
Ett citat från Shakespeares Macbeth, akt 5, scen 8: "Lay on, Macduff" Vad är den svenska översättnngen? Hagbergs eller annan. Tacksam för svar.
Svar: 

C.A. Hagbergs översättning i revision av Sven Collberg.
Gleerups. Lund. 1968.

" Kom också Birnams skog till Dunsinan,
och är du icke utav kvinna född,
jag frestar dock mitt sista, sätter skölden
framför min barm; begynn ditt anfallslopp;
förbannad den, som säger först: "Håll opp!"

Jag tog med halva repliken så att du själv kan se översättningen. Det är ju mer en litterär översättning.

17 november 2014 - 13:41