Export av levande djur

Besvarad av Ove Larsson
Fråga: 
Exporterar Sverige levande djur till länder som halalslaktar dem utan bedövning?
Svar: 

Jordbruksverket har en lista på länder utanför EU dit det är tillåtet att exportera djur. Där kan man också se vilka djur som får exporteras vart. Här kommer en länk till listan och vid en snabb blick verkar det som att det är någorlunda stränga krav på djurskyddet när det kommer till ankomstlandet.
 http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/handelmarknad/levandedjur/exp...

15 januari 2017 - 14:18