Finns det möjlighet att få reda på om någon sjöng i tysk radio under 30-talet?

Besvarad av Mattias Johansson
Fråga: 
Finns det möjlighet att få reda på om någon sjöng i tysk radio någon gång under 30-talet, bara genom att ha denna personens namn? Alltså, finns det något tyskt radio arkiv och i så fall, vad heter det och hur kontakta dem?
Svar: 

Hej!

Hör med det tyska radioarkivet DRA (Deutsches Rundfunkarchiv): http://www.dra.de/index.html

Med vänlig hälsning
Bibliotek Huddinge
Mattias Johansson

29 september 2013 - 23:47

Kategorier