Finns det någon körkortsbok för rysktalande?

Besvarad av Marta Ondrus
Fråga: 
finns det någon körkortsbok för en rysktalande Armenier att låna från bibliotek i Sverige?
Svar: 

ja, det finns en körkortsbok skriven av Nikolaj Zuljnev, på ryska. Fråga på ditt lokala bibliotek så kan de säkert låna in den. Däremot verkar det inte finnas någon på armeniska när jag söker i databasen Libris. Fråga gärna internationella biblioteket också, för säkerhets skull.

3 mars 2017 - 11:44

Kategorier