Rösträtt i Pakistan?

Besvarad av Elin Nord
Fråga: 
Finns det någon/några delar av befolkningen i Pakistan som inte jobbar inom politiken men som ändå får vara med och rösta i t.ex. presidentval?
Svar: 

Hej!

I Pakistan finns ett Underhus och ett Överhus. Så här svarar Pia Daleke som är redaktör för Landguiden, Utrikespolitiska Institutet:

Ledamöterna i det pakistanska parlamentets underhus (nationalförsamlingen) väljs av folket vart femte år. För underhuset, som är lagstiftande, gäller alltså allmän rösträtt. För överhuset (senaten) fungerar det så att senatorerna väljs av de olika provinsernas provinsparlament (d v s lokala politiker). Senaten har främst en rådgivande funktion. Presidenten väljs på fem år av en elektorsförsamling bestående av det federala parlamentets båda kamrar samt representanter för provinsparlamenten (alltså politiker).
Så, politiker väljer presidenten samt representanterna i senaten, men underhusets ledamöter väljs av folket.

7 oktober 2011 - 11:18