Barnböcker på svenska och arabiska, parallelltext?

Besvarad av Sofia Murray
Fråga: 
Finns det något projekt eller hjälp man kan få att låna samma barnbok både på svenska och på arabiska för att kunna läsa tillsammans med asylsökande och deras barn och hjälpa dem lära sig svenska?
Svar: 

Det finns barnlitteratur som ges ut med parallelltext, dvs med två parallella språk. Vänd dig till ditt lokala bibliotek så bör de kunna hjälpa dig. Det kan vara så att de kommer att vara tvungna att fjärrlåna in böcker till dig, men det ska inte vara några problem. Jag gjorde en sökning i Libris, den nationella katalogen, och fick en hel del träffar där: http://libris.kb.se/hitlist?d=libris&q=parallelltext+barnbok&f=simp&spel...

1 oktober 2015 - 19:18